2013. szeptember 26., csütörtök

Strauss bemutatók Budapesten

Strauss zenéjével előbb találkozott a koncerttermekben a közönség, mint az operaszínpadon. A Filharmoniai Társaság Zenekara 1891  januárjában mutatta be az Itáliából c. szimfonikus költeményét. (A Nemzeti Filharmonikusok 2013-2014-es évadjának programjában hallható)
A korabeli kritika nem fogadta kitörő örömmel - „Reméljük  nem  találkozunk ezzel a művel többé a Filharmoniai Társaság műsorán” .
A Halál és megdicsőülés 1895-ben Till Eulespiegel 1897-ben a került bemutatásra. „Ilyen zenei tótágast, összevisszaságot még nem komponált szabadlábon lévő muzsikus” – így szólt a korabeli bírálat. 
Strausst egyáltalán nem rendítették meg a kritikák, és idővel a berzenkedőkkel együtt nőtt a hívek száma is.

Strauss operák Budapesten

1910. március 11-én bombaként robbant az Elektra című operája. Az előadás egyértelműen siker volt, a kritikusok többsége nem volt elutasító. A bemutató után néhány hónappal Strauss vezényelte Budapesten az operát.

Szereplők: Fodorné Aranka , Krammer Teréz , Sebeők Sára, Arányi Dezső, Szemere Árpád
Alszeghy Kálmán - rendező
Kerner István - karmester

…akármilyen hidegen, józanul is ítéljük meg a darabot, az kétségtelen, hogy a hallgatóit lebilincseli, izgatja, szinte fárasztja” – Kern Aurél.


1911. május 21-én A rózsalovag premierje igazi áttörést hozott. A mű   több mint 100 éve folyamatosan szerepel a repertoáron.

Szereplők: Dömötör Ilona, Sebeők Sarolta, B Sándor Erzsi, Várady Sándor  
ifj. Ábrányi Emil - karmester

Részletek korabeli bírálatokból:

 „A rózsalovag zenéje a maga nemében merész és hatásos, de nem remekmű. A darab nagyon tetszett, talán az is hozzájárult, hogy a szövege sikamlós.”
„Közönségünk mohón várta, - hiszen a mű már szerzője miatt is szenzációs – de talán fölösleges volt ennyire sietni színre hozásával. Az egész nagy személyzet, élén az új karmesterrel, derekasan megfelelt a rendkívül nehéz és nem arányosan hálás feladatának.”

1926. január 5-én Richard Strauss vezényelte az opera felújított változatát Budapesten, amelyben német vendégművészek is énekeltek, és fellépett Pataki Kálmán világhírű magyar operaénekes is. 1932-ben a Szemere Pál rendezte előadást vezényelte Strauss. 1944-ben pedig Strauss 80. születésnapja alkalmából Clemens Krauss vezényelte Budapesten A rózsalovagot.

1912. december 19. a Salome című opera bemutatására került sor magyar előadásban, amit 1906-1910 között gróf Apponyi Albert nem engedett bemutatni, az erkölcstelennek bélyegzett bibliai történet miatt.Szereplők: Gábor József  Fodorné Aranka Szemere Árpád,
Székelyhidi Ferenc 

Alszeghy Kálmán – rendező
Kerner István – karmester

 „Ennek a monstrumnak legfeljebb a közönség szenzáció-falánkságára lehet hatása, de a zeneirodalmunk vagy a kultúránk fejlődésére sem. Ez a mű rombolóan hat az ízlésre és egészségtelen, kárhozatos befolyással lehet fiatal zenészgenerációnkra. Egyedüli enyhítő körülmény a kitűnő előadása.” – szólt a korabeli kritika.

A Salomét 1926. január 6-án és 1932-ben is  vezényelte Strauss Budapesten. 

1919. április 14-én bemutatták az Ariadne Naxos szigetén című operát.

Szereplők: Sebeők Klára   Sándor Erzsi   Marschalkó Rózsi, Környei Béla 
Kerner István– karmester
Zádor Dezső –rendező

Péterfi István így írt a Világ című újságban 1919 áprilisában. „Amíg a kapitalista nyugat sajtója a bolsevikok emberevéséről és a kultúrarombolásáról regél,  azalatt a budapesti Operaház Strauss – Hofmannsahl-operát készít  elő és a proletárdiktatúra ötödik hetében  be is mutat.  A gazdasági rablóvár falait széjjelzúzó kalapács,  íme a kultúra épületébe erősítő szeget ver….” Az Ariadne Naxos szigetén” mint minden Strauss-opera mindenütt nagy érdeklődés közepette kerül színre.  A járt utakat  lenéző  szerzők  mindig  izgatnak, a bizarr ötlet érdekel”.  

„De amennyire elismerjük, sőt bámuljuk Strauss nagyszerű  technikáját, leleményét a kiszámításokban, elrendezésekben, a muzsikát alkotó zseni e műben sem gazdagabb, mint elődjeiben. Kétségtelen, hogy vannak  igen szép momentumai, de gyakori az erőltetett, sőt minden  rafinéria ellenére az unalmas  is” Megmagyarázhatatlan  miért  mutatták  be a legkifinomultabb operát a Tanácsköztársaság alatt.


1929. november 12. Intermezzo Rudolf Hartmann produkciójában, német vendégszólistákkal, az Operaház zenekarával, Bertil Wetzelsberger vezényletével került bemutatásra.

Molnár Géza: „Megnyitja a nézők előtt az otthon szobáit, és kizárólag magánügyekről tudósít. A vígjáték hősei, Robert Storch udvari karmester és felesége Christine  valójában Richard Strauss és hitvese „

A polgári élet , a banalitás, a hétköznap vagyis a  modern környezet iránti igény Strausst is elérte, és ebbe tökéletesen beleillik az Intermezzo milliője. A szereplők jelentéktelen és komikus helyzetekben történő ábrázolásával Richard Strauss nem csak saját múltjából űz gúnyt, hanem „egyszerűen leereszkedik a mítosztalanított emberhez”. Az opera elgondolása szerinte új, eredeti, érdekes minden ízében mai.

1932. október 3. Egyiptomi Heléna

Karmester: Richard Strauss, Fleischer Antal
Rendező: Márkus László
Diszelt, jelmez: Oláh Gusztáv
Szereplők: Bodó Erzsi, Závodszky Zoltán, Báthy Anna, Losonczy György, Rösler Endre

Ez az egyetlen Strauss opera, amelynek betanításán a végső simításokat maga Strauss végezte Magyarországon, a főpróbát és a bemutatót is vezényelte.

„A késő romantikának egykor forradalmi nagymestere mostani hatvannyolc éves kora és megállapodott „konzervatizmusa” ellenére semi kerülhet ki az aktualitásból…..Az kétségtelen, hogy az Egyiptomi Heléna invenciója virtuóz technikája, ragyogóan zengő hangszerelése és egész előkelő faktúrája ellenére sem közelíti meg a Salome, Elektra, Rózsalovag izgalmasan hatásos partitúráját „ – állapítja meg a korabeli ítész.

1934. január 26. József legendája – táncjáték

Koreográfus Jan Cieplinski
Szereplők: Zsedényi Károly, Szalay Karola Szulamit, Walter Rózsi, Mally Győző Putifár (énekkari művész)
Zöbisch Ottó (egykori balettigazgató)

Gyagilev féle Orosz Balett részére komponálta 1913ban, az előadás ékessége a Fülöp Zoltán Veronses stílusban készült barokk színpadképe volt

1934. december 28. Arabella

Szereplők: Székely Mihály, Sebeők Klára, Báthy Anna, Dobay Lívia , Losonczy György
Laurisin Lajos, Nádasdy Kálmán
Oláh Gusztáv díszlet jelmez
Karmester Fleischer Antal

Ez a Strauss mű tetszett a legkevésbé a közönségnek. A kritika a Rózsalovag utóérzeteként értékelte a művet, olyan öregköri operának, amit stílusosan óév végén mutatnak be, hogy újévre el is tűnjön a színház műsoráról. A legindulatosabban és korát megelőzve a politikai felhangot sem mellőzve Jemnitz Sándor támadta a bemutatót: „Miért kellett ezt a Németország összes operaszínpadán végigbukott és semmiféle hivatalos nyomással nem támogatható nálunk is a maga előrelátott, mert megérdemelt bukásához eljuttatnunk?” A bírálók egyértelműen dicsérték az előadás színre állítását. A premier másnapján több mint 15 kritikus által írt bírálat jelent meg a napilapok hasábjain.

1940. nyara: Daphné a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

Nádasdy Kálmán rendező
Warga Livia Koréh Endre, Basilides Mária, Tamás Ilonka, Sárdy János, Halmos János
Ferencsik János karmester

A korabeli kritika inkább a történettel foglalkozott, amely remekül illeszkedett a helyszínbe.

A harmincas évek második felétől nemcsak politikailag fügött egyre jobban Magyarország Németországtól, hanem kultúrálisan is egyre több szállal kötötték össze a két országot.

1941-ben a Daphnét  az Operaházban mutatták be. „És meglepő, hogy az egyfelvonásos bukolikus zenedrámában megfiatalodva találjuk invencióját, formáló erejét. Sőt, részben újjá alakulva, mert a késői romantika egykori forradalmi zeneszerzője mintha szintén a neoklasszikus irány felé tájékozódna”

A lebombázott berlini Staatsoper vendégjáték-sorozatra indult, amelynek első állomása a budapesti Operaház volt. Herbert von Karajan vezényletével az Elektrát adták elő.

1944. március 19-én a németek megszállták Magyarországot.

1949-től  az addig lenyűgözően sokszínű repertoir nagyrésze eltűnt, kiadták a jelszót „Remekműveket a dolgozó népnek”! A germán kultúrát  visszaszorították, Wagner tiltólistára került.

1949-ben elhunyt R. Strauss.  Míg a századfordulótól  a negyvenes évekig természetes volt, hogy a MKO reperoárja, követi a nemzetközi trendet, erről a továbbiakban szó sem lehetett.
Strauss 15 operájából hetet bemutattak Pesten, és a Tűzínség is elő volt készítve az 1910-es években.

1945 után csak a Rózsalovag maradt repertoáron Ferencsik János vezényletével
A Salome felújítása előkészületben volt, de csak 1958-ban került bemutatásra.


1977-ben a drezdai Semperoper társulata nagy sikerrel mutatta be  A hallgatag asszony című operát, amelynek  címszerepében Theo Adam lépett fel.