2014. október 31., péntek

Juronics Tamás a József-legenda koreográfusa kitágítja a történet értelmezési síkjait

A Szegedi Kortárs Balett előadásában Juronics Tamás rendező koreográfus a tőle megszokott módon kitágítja a történet értelmezési síkjait .......

Strauss a bibliai József történetét opera-szerűen dolgozta fel baletté. Míg a klasszikus balettek elsősorban a cselekmény minél akciódúsabb elmesélésére törekednek, Strauss nagyoperai jeleneteket komponál, történet helyett atmoszférát teremt: 
először is részletesen megrajzol egy társadalmi közeget, egy közösség lélekállapotát, majdnem olyan hosszúságban, mint a mű második felében megjelenő tényleges József-történetet.  A főhős csak akkor léphet színre, amikor már feltárult a szellemi közeg. Ekkor dimenziót vált a történet és „kamaraoperai” lesz.... A társadalmi psziché után az emberi psziché tárul föl, a legenda szinte csak ürügy arra, hogy – mint a nagy Strauss operák: Elektra vagy Salome esetében - feltáruljon a hitét vesztett, kiüresedett vagy épp mániákussá vált, egyszóval neurotikus/pszichotikus ember belső pokla. Nem véletlen, hogy Freud Strauss kortársa volt.
Egy materiális, a transzcendenciát tudomásul nem vevő, sőt, veszélyesnek tartó világban vagyunk, ahol az ember csak test és hús, anyag, impulzusok nélkül létezik. Hideg és kiszámított minden, a társadalom kasztokra oszlik, minden óramű pontossággal működik. Ebbe a világba érkezik meg József, a maga szubjektív világlátásával és energiája szétzilálja a rendet. Miképpen Salome Keresztelő Szent Jánosban, Potifárné Józsefben látja meg az oly régóta áhított férfit, aki kizökkenti érzéketlenségéből. Vallás és erotika, extázis és transzcendencia mindig is összetartoztak, és ebben a különös táncműben már-már merész módon tűnik el a határ a kettő között.

A Szegedi Kortárs Balett előadásában Juronics Tamás rendező koreográfus a tőle megszokott módon kitágítja a történet értelmezési síkjait, kiemelve azt a vallásos/bibliai, de még a századfordulós bécsi pszichoanalízis világából is, a jövőbe vetítve absztrahálja a legendát, szorongató disztópiát tárva elénk.