2014. október 31., péntek

Idézetek a bibliai történetből

A „szép termetű és szép arcú” fiatalemberre szemet vetett Potifár felesége és mondta neki: „Hálj velem!”

Ő azonban tiltakozott:
- „Ímé az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amije van, mindenét kezemre bízta. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivelhogy te a felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és vétkezném az Isten ellen?” (I. Móz. 39:8-9)
„Őrizd meg fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd. Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba. Valahová mész, vezérel téged, mikor alszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget teveled. Mert szövétnek (lámpás) a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek útja a tanító-feddések. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől. Ne kívánd az ő szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel... Vehet-é valaki tüzet az ő keblébe, hogy ruhái meg ne égnének? Vagy járhat-e valaki eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének? Így van, ha valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, ha valaki illeti azt!” (Péld. 6:20-29)