2015. szeptember 23., szerda

A rendező Némedi CsabaA magyar származású színpadi rendező színház iránti érdeklődését számos opera- és klasszikus balettelőadás élménye indította el már kora gyermekkorában. A középiskola elvégzése után Ausztriában tanult tovább. Eredetileg a gyógyászat területén folytatott tanulmányokat, majd felvételt nyert a Bécsi Egyetemre, ahol a Filológiai kar színház, film- és médiatanulmányok szakán végezte tanulmányait, zenés és táncszínházra specializálódva. (Jelenleg ugyanitt PhD hallgató.) Gyakornokként a Bécsi Állami Operában és a Schönbrunni Zenés Színházban dolgozott. 2003 és 2006 között a Zürichi Operaház segédrendezőjeként olyan jelentős előadások létrehozásában vett részt, mint R. Strauss Elektrája (rendező: Martin Kusej), Debussy Pelléas és Mélisande-ja (rendező: Sven-Eric Bechtolf), Rimszkij-Korszakov Cári menyasszonya, (rendező: Johannes Schaaf), Puccini Turandotja (rendező: Giancarlo del Monaco) és Verdi Aidája (rendező: Nicolas Joel).
Első önálló rendezésére – Mozart: A színigazgató – 2006 nyarán került sor Liechtensteinben, Zsófia régenshercegnő fővédnöksége alatt.
Részt vett a Magyar-Francia Zenés Színházak Rendezői Versenyén és az Európai Rendezők versenyén is. A „Fogadás Orlovsky Hercegnél” című gálaműsor rendezője volt 2011-ben, amelyen a Magyar Operaház szólistái is felléptek. A Kirchstetteni Kastélyban (Ausztria) megrendezett nyári KlassikFestival keretében J. Strauss Denevér című operettjét rendezte 2011-ben. Az ezt követő három évben két Mozart-operát és egy Verdi-operát vitt színre. 2015-ben Donizetti Szerelmi bájitala első belcanto operaként hangzott el rendezésében az idén útjára indított Kirchstetteni Belcanto Operafesztivál keretein belül. A rendező 2012 óta a KlassikFestival művészeti vezetőjének szerepét is betölti. (fotó Wilke)


Kettősség, ellentétpárok a két operában

A Béke napja (Friedenstag) ideológiai és etnikai konfliktusokat, vallási ellentmondásokat, a fanatizmus inhumánus, emberéleteket veszélyeztető oldalát mutatja meg. Ezzel szemben a Daphné a straussi humanizmus egyik legőszintébb, legmelegebb, leglíraibb megszólalása. Ideológiák csapnak össze A Béke napjában – nem hiába nevezik A Béke napját „Antikriegsoper”-nek, vagyis háborúellenes operának. A darab indirekt módon jeleníti meg a háborút ellenző, az életet igenlő attitűdöt, amelyben a „straussi humanizmus” kódolva van.

Ez a kapcsolódási pont a Daphnéhoz.

A Daphnéban a természeti körforgás van jelen, az ember és a természet kölcsönös viszonya. Érzékelhetők az erőviszonyok eltolódásai a darabon belül. A Daphne a természet, az újjászületés diadalával zárul – ez egy optimista diadal, ugyanakkor emberi bukás, hiszen Daphne babérfává alakul, ezáltal a természet körforgásának részese lesz, az átalakulással halhatatlanná válik. Permanens körforgásról, ciklikus dinamikáról van szó, melyet emberi kézzel nem lehet megállítani.

A Daphnéban különösen jellemző a kettősség, az emberi és az isteni kettősség. Felmerül a kérdés: érintkezik az emberi és az isteni vetület, hol találkoznak ezek össze?

Mindez egyfajta ideologizált képben jelen van A Béke napjában is. Ha például Mariát vesszük, aki a darab egyetlen igazi női főszereplője, szembeötlő, hogy Maria a darab egyetlen olyan női szereplője, akinek neve van. Maria ezáltal az ideologizált nő lesz – a tisztaság, az „anyaság”, az önfeláldozó nő, a feleség epitómája.

Ezt a két darabot kötjük tehát össze dramaturgiai szempontból a második világháborút megelőző 1936-os berlini olimpiai játékok megnyitó ünnepségének formájában és hangulatában, amelynek Strauss egyrészt aktív közreműködője volt azáltal, hogy ő volt a felelős az olimpiai himnusz megkomponálásáért. Az olimpia alkalmas összekötő kapocs, hiszen az akkori nemzetiszocialista propaganda által átitatott politikai-ideológiai közeg megadja az alapérzést, amelyben az első pillantásra antagonisztikus opera játszódik. Erre a korra jellemző volt a tömegek mozgatása és manipulációja. A propaganda az antik görög, esztétikus világot és ideálokat a saját szájíze szerint elferdítve használta fel saját céljaira. Gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy A Béke napja című operát a II. világháború után egészen napjainkig mellőzték.

Impressziók

<Az annabergi Thing színpad>

<1936-os Olimpia, Berlin>

<Impresszió Leni Riefenstahl Olympia című filmjéből> 

<1936-os Olimpia, Berlin>

<Richard Strauss az általa komponált olimpiai himnuszt vezényli az 1936-os berlini Olimpia megnyitó ünnepségén>

Díszlettervek - Gilles Gubelmann, díszlettervező